Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 05/10/2023-06:21:00 AM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO VAY GIÁN TIẾP CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nhằm giúp Doanh nghiệp tìm hiểu, chủ động xác định có thuộc đối tượng, đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Sổ tay hướng dẫn chương trình cho vay gián tiếp với các thông tin cụ thể về trình tự, thủ tự,(Tài liệu đính kèm phía dưới)


File đính kèm:
Sổ_tay_SMEDF_10.2023.pdf
    Tổng số lượt xem: 2177
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •