Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 18/07/2023-14:16:00 PM

QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM DỰ HỘI THẢO “KẾT NỐI CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA”

Thứ 2 ngày 10/7/2023, Dự án USAID Link SME phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảoonline“Kết nối các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (LinkSME) góp phần đẩy nhanh xu hướng toàn cầu hóa thông qua tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu chuỗi của Việt Nam.

Các chuyên gia chia sẻ tại Buổi thảo luận

Hội thảo có sự tham gia của 80 đại diện từ các DNNVV cùng nhiều chuyên gia về tài chính. Các chuyển gia chia sẻ về những sai lầm của DNNVV khi tiếp cận vốn vay và cách khắc phục hiểu quả để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận được nguồn vốn vay.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 80 đại diện từ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại Hội thảo, Ông Bùi Hoàng Tùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giới thiệu tới DNNVV nguồn tài chính ưu đãi từ Quỹ về đối tượng, quy định và các chương trình cho vay của Quỹ. Ông Bùi Hoàng Tùng cũng chia sẻ những DNNVV điển hình đã thành công trong tiếp cận vốn vay và những sai lầm thường gặp khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Hiện nay, Quỹ hỗ trợ DNNVV thông qua các hoạt động: cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp, tài trợ vốn và hỗ trợ tăng cường năng lực. Đối tượng hỗ trợ của Quỹ bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Hiện nay, lãi suất cho vay từ nguồn vốn của Quỹ là 2,16% (ngắn hạn) và 4,0% (trung và dài hạn).

Tại Hội thảo, Ông Đinh Tiến Đức - Giám đốc NHTM Cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Thăng Long, Chuyên gia tư vấn Dự án USAID LinkSME đã chia sẻ hiểu biết về khẩu vị tín dụng của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn hiện tại về xu hướng nhóm khách hàng DNNVV ưu tiên cấp tín dụng; khẩu vị tín dụng đối với các khách hàng DNNVV vay vốn ngắn hạn; và những lưu ý khi DNNVV gửi hồ sơ vay vốn.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc, Công ty cho thuê tài chính BIDV SumiTrust đưa ra giải pháp tài trợ vốn trung dài hạn đầu tư máy móc thiết bị với mô hình cho thuê tài chính; đặc tính cho thuê tài chính và một số điển hình thành công từ mô hình cho thuê tài chính.

Tại phiên thảo luận cuối Hội thảo, các chuyên gia tài chính đã chia sẻ và trả lời nhiều vướng mắc của DNNVV trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay; giúp DNNVV có cái nhiều đa chiều và nhiều chọn lựa trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất kinh doanh.

SMEDF

    Tổng số lượt xem: 780
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •