Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 08/05/2024-10:43:00 AM

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VAY VỐN VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 14 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã chỉ đạo Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) đẩy mạnh hoạt động, nhất là hoạt động cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chỉ ở mức 1,2%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 4,4%/năm đối với trung, dài hạn. Nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất, minh bạch, tạo điều kiện để Quỹ hoạt động hiệu quả hơn nữa, Nghị định số 45 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều đổi mới vừa được thông qua cuối tháng 4 năm 2024. Trong đó, quy định rõ doanh nghiệp phải trả hết khoản vay cũ đầy đủ, đúng hạn mới được xem xét cho vay khoản vay mới; đồng thời, Nghị định số 45 cũng quy định, mỗi doanh nghiệp chỉ được xem xét tài trợ vốn (tối đa 01 tỷ đồng) không quá 01 lần.

Năm nay, bên cạnh hình thức cho vay gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại, Quỹ sẽ hoàn thiện khung pháp lý để triển khai hình thức cho vay trực tiếp và tài trợ vốn. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tới gần 97% tổng số doanh nghiệp hoạt động trên cả nước, đang rất cần được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để có thể vượt khó và tiếp tục phát triển.

SMEDF

    Tổng số lượt xem: 767
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •