Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Địa chỉ liên hệ (09/01/2020-09:06:00 AM)

Địa chỉ: Phòng 301, Nhà F, Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.7957855 - 0243.7957897 ( số máy lẻ hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp: 369)

Số Hotline: 0867970880

Email: smedf@mpi.gov.vn

Website: www.smedf.gov.vn

 
Trang
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •