Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 16/11/2023-15:49:00 PM

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN 1,2%/NĂM và LÃI SUẤT TRUNG, DÀI HẠN 4,4%/NĂM

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ thực hiện hỗ trợdoanh nghiệp nhỏ và vừa(DNNVV)thông qua các hoạt động: cho vay, tài trợ vốn và hỗ trợ tăng cường năng lực.

Theo quy định, đối tượng hỗ trợ của Quỹ là DNNVVhoạt động trong lĩnh vực: khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và tham gia chuỗi giá trị.Tiêu chí xác định DNNVVlà cácdoanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong đó, điểm đáng chú ý nhất là việc DNNVVđược vay vốn của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi luôn thấp hơn các ngân hàng thương mại Nhà nước và được giữ cố định hoặc giảm nếu chính sách thay đổi trong suốt thời gian vay (Hiện nay, lãi suất cho vay ngắn hạn: 1,2%/năm, lãi suất cho vay trung hạn: 4,4%/năm, lãi suất cho vay dài hạn: 4,4%/năm).Mức cho vay lãi tối đa: Không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án SXKD. Tổng mức cho vay đối với 01 DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ. DNNVV đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.Thời hạn vay không quá 7 năm; thời gian ân hạn tối đa 2 năm (đối với trung và dài hạn); đồng thời, doanh nghiệp được chủ động trả nợ trước hạn và được miễn phí trả nợ trước hạn.

Hiện Quỹ đã ký hợp đồng khung hoạt động cho vay gián tiếp với6 (sáu)ngân hàng: BIDV, MBBank, SHB, Sacombank,Bắc Á Bank, HDBank và dự kiến tiếp tục mở rộng thêm với một số ngân hàng thương mại khác.

Các DNNVV có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn của Quỹ nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp đến 06 ngân hàngthương mại ký kết hợp đồng khung với Quỹ.(Quỹ trực tiếp tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp; Quỹ không thu phí dưới mọi hình thức và không hợp tác với bất kỳ tổ chức (Viện, Hiệp hội,…) hay cá nhân nào để tư vấn, làm hồ sơ vay vốn cho doanh nghiệp.)

Thông tin liên hệ: Phòng 201, Tầng 2, Nhà F - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Email: smedf@mpi.gov.vn

Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi

Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

Hotline: 0867970880

SMEDF

    Tổng số lượt xem: 4387
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •