Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 07/11/2023-14:56:00 PM

QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH CVGT NGUỒN VỐN CỦA QUỸ TẠI NGÂN HÀNG SHB

Ngày 03/11/2023, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tham gia buổi đào tạo Chương trình Cho vay gián tiếp nguồn vốn của Quỹ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Cán bộ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chụp hình lưu niệm tại Buổi đào tạo

Với mục tiêu phổ biến những thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan đến Chương trình CVGT của Quỹ và thúc đẩy triển khai tiếp cận các khách hàng tiềm năng và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ khách hàng, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Quốc tế - Ngân hàng SHB triển khai buổi đào tạo Chương trình Cho vay gián tiếp nguồn vốn của Quỹ cho toàn thể lãnh đạo và cán bộ phụ trách Khách hàng doanh nghiệp các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Tại Buổi đào tạo, ông Bùi Hoàng Tùng (Trưởng phòng Nghiệp vụ cho vay) và bà Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Hỗ trợ doanh nghiệp) đã có bài giới thiệu về Chương trình Cho vay gián tiếp và lãi suất mới được công bố ngày 04/10/2023 của Quỹ; đồng thời trao đổi và tháo gỡ những vướng mắc của cán bộ Ngân hàng SHB trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận gói vay ưu đãi của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

SMEDF

    Tổng số lượt xem: 1440
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •