Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 28/10/2022-14:25:00 PM

Công văn số 180/QDNNVV-NVCV v/v thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ tài chính cho DNNVV theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

Ngày 27/09/2022, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã gửi Công văn số 180/QDNNVV-NVCV về thông tin hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các Sở, ban, ngành, hiệp hội nhằm giúp DNNVV tiếp cận nguồn vốn của Quỹ.

Chi tiết thông tin tại file đính kèm.

Thông tin liên hệ Quỹ Phát triển DNNVV:

- Địa chỉ: Phòng 301 Nhà F, số 6B Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (Số máy lẻ 379) hoặc số hotline: 0867970880.

- Email:smedf@mpi.gov.vn.

- Website:http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

- Facebook:https://www.facebook.com/smedf.mpi

SMEDF


File đính kèm:
CV_180_QDNNVV_cho_vay_gian_tiep_2022.pdf
    Tổng số lượt xem: 2083
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •