Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 05/05/2023-16:02:00 PM

THỨ TRƯỞNG TRẦN DUY ĐÔNG TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 05/5/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Xuân Kiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và bà Phạm Thị Thu Trang giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì buổi lễ.

Quyết định số 658/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Phạm Xuân Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, tiền tệ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 20/4/2023.

Quyết định số 666/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với bà Phạm Thị Hồng Trang, chuyên viên chính Phòng Quản lý chương trình, dự án, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 20/4/2023.

Thứ trưởng Trần Duy Đông tặng hoa và chúc mừng ông Phạm Xuân Kiên và bà Phạm Thị Hồng Trang

Như vậy, cơ cấu hiện tại của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:
- Hội đồng thành viên bao gồm Ông Phạm Xuân Kiên – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ông Phan Thanh Hà – Thành viên Hội đồng thành viên và Bà Phạm Thị Hồng Trang – Thành viên Hội đồng thành viên.
- Trưởng ban kiểm soát: Ông Trần Phú Cường
- Giám đốc: Ông Phan Thanh Hà;
- Bộ máy giúp việc bao gồm năm phòng chuyên môn: Phòng Nghiệp vụ cho vay, Phòng Kế hoạch và tài trợ, Phòng Pháp chế, Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp và Văn phòng.

Ông Phan Thanh Hà - Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Quỹ
tặng hoa và chúc mừng ông Phạm Xuân Kiên và bà Phạm Thị Hồng Trang

Căn cứ Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các hoạt động: cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp, tài trợ vốn và hỗ trợ tăng cường năng lực. Đối tượng hỗ trợ bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Hiện nay, lãi suất cho vay từ nguồn vốn của Quỹ là 2,16% (ngắn hạn) và 4,0% (trung và dài hạn).
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

    Tổng số lượt xem: 1578
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •