Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 29/03/2022-16:07:00 PM

Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh

Ngày 20/12/2019, đã diễn ra lễ trao cuốn “Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI)

Tại Việt Nam, DNNVV chiếm 90% số doanh nghiệp, nhưng lại có năng lực tài chính yếu. Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với các khó khăn lớn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp có đề xuất tiềm năng về tăng trưởng xanh. Để hỗ trợ DNNVV, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng các chương trình ưu đãi khác nhau. Tuy nhiên, sự hấp thụ công nghệ xanh hoặc tạo ra các ngành nghề kinh doanh xanh của các DNNVV còn thấp. Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) đã hợp tác với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) nhằm tăng cường các kênh tài chính và huy động vốn đầu tư trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp xanh nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận các nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh.

Nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường chính sách huy động nguồn tài chính nhằm thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam, mục tiêu của “Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” là để hướng dẫn các DNNVV lồng ghép các yếu tố tăng trưởng xanh vào việc xây dựng các kế hoạch dự án/sản xuất của họ, tăng số doanh nghiệp xanh được hỗ trợ tài chính, nhằm hướng tới mục tiêu tăng tỷ trọng các doanh nghiệp xanh trong khu vực tư nhân. Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều các chương trình hỗ trợ ưu tiên DN xanh nhỏ và vừa. Khi nhiều doanh nghiệp xanh tiếp cận nguồn vay, các ngân hàng thương mại sẽ trở nên quen thuộc hơn với các ý tưởng cho vay xanh, theo đó, tăng cơ hội tiếp cận nguồn vay xanh cho khu vực tư nhân.

Năm 2017, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với sự hỗ trợ của GGGI đã bắt đầu thực hiện dự án. Từ những bước đầu tiên nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế phù hợp với bối cảnh của Việt Nam về lồng ghép tăng trưởng xanh vảo quy trình cấp vốn vay cho các DNNVV trên thế giới, thục hiện các cuộc hội thảo tham vấn về sổ tay, tháng 12/2019, cuốn “Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” đã chính thức hoàn thành.

Ngày 20/12/2019, đã diễn ra lễ trao nhận cuốn “Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” tại Quỹ Phát triển doanh nhỏ và vừa. Đại diện của GGGI cho biết, GGGI rất vui mừng khi cuốn Sổ tay đã được hoàn thành và sự hợp tác với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận các nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh.

SMEDF


File đính kèm:
So_tay_cong_nghiep__che_bien__che_tao.pdf
So_tay_nong_lam_nghiep___thuy_hai_san__final.pdf
    Tổng số lượt xem: 3856
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •