Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 30/03/2022-16:18:00 PM

QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC (KOSME) VÀ QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG HÀN QUỐC (KODIT)

Chiều ngày 28/03/2022 tại Trụ sở Bộ Kế hoach và Đầu tư, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) đã có buổi làm việc với Quỹ Bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc (KODIT) và Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Hàn Quốc (KOSME).

Lãnh đạo Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

chụp hình cùng Giám đốc đại diện KOSME và Trưởng đại diện của KODIT

KOSME là Cơ quan phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và Khởi nghiệp Hàn Quốc thuộc Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc; là tổ chức tài chính với tổng vốn 19 nghìn tỷ KRW, với 1,426 nhân viên. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã luôn là đối tác tốt với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (KOSME) trong nhiều năm qua, hai tổ chức đã hợp táctrong các hoạt động hỗ trợ SMEsvà đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hai bên vẫn chủ động duy trì trao đổi, giữ vững đàquan hệhợp tác. KOSME hiện đang vận hành 20 trung tâm tại 12 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, KOSME đang vận hành hai Trung tâm phát triển doanh nghiệp Hàn Quốc tại hai khu vực là Hà Nội và Hồ Chí Minh, để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc phát triển và đầu tư vào thị trường Việt Nam. Trung tâm Phát triển doanh nghiệp Hàn Quốc(KOSME) là nơi cung cấp không gian làm việc, thông tin thị trường, tư vấn kế toán, pháp lý, marketing… tại thị trường nội địa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc muốn mở rộng quy mô ra nước ngoài.

Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Hàn Quốc (KODIT) được thành lập vào năm 1976, là tổ chức hàng đầu của Hàn Quốc làm nền tảng cho SMEsvới nhiều dịch vụ toàn diện.Trong 40 năm qua, KODIT đã là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp vừa và nhỏ(SMEs)Hàn Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế quốc gia. KODIT cho phép SMEscó triển vọng mà không có đủ tài sản thế chấp có thể nhận vốn và thực hiện suôn sẻ trong giao dịch tài chính hoặc kinh doanh.

Hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc,đây sẽ là thời điểm tốt để Quỹ và hai tổ chức tiếp tục đặt mối quan hệ bền vững hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao hiệu quả hợp tác. Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cơ quan phát triển doanh nghiệp Hàn Quốc và Quỹ Bảo lãnh tín dụng Hàn Quốcđã trao đổi và đưa ra nhiều định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy nhiều nền kinh tế đang phát triển theo các khía cạnh về sản lượng, việc làm, xuất khẩu và tăng trưởng bền vững. Do đó trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việcnâng cao khả năng tiếp cận tài chính vàthúc đẩy SMEs trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế là hết sức quan trọng.

Trong thời gian tới, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt độnghợp tác quốc tế để hỗ trợ tốt nhất cho cácdoanh nghiệp nhờ và vừa và tăng cường năng lực cho tổ chức bộ máy.

SMEDF

    Tổng số lượt xem: 1792
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •