Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 22/09/2021-17:37:00 PM

Quỹ Phát triển DNNVV phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Dự án USAID LinkSME tổ chức Tọa đàm trực tuyến hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Sáng 22/9/2021, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSME), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Dự án USAID LinkSME tổ chức Tọa đàm “Nguồn tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi trong bối cảnh COVID-19”

Tọa đàm có sự tham gia của Giám đốc và các cán bộ Dự án USAID LinkSME,đại diện Hiệp hội DNNVV Việt Nam, đại diện Hội sở chính BIDV và BIDV chi nhánh Hà Thành, đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ Quỹ PT DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo của khoảng 30 doanh nghiệp tại Hà Nội.

Buổi tọa đàm nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của các tổ chức tín dụng bao gồm Quỹ Phát triển DNNVV vớimức lãi suất cho vay: ngắn hạn là 2,16%/năm, trung và dài hạn là 4,0%/năm.Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến nhận định, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh và hoạt động khiến quy mô sản xuất bị thu hẹp, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Vì vậy, tìm nguồn tài chính ưu đãi để tái sản xuất đang là nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được các nguồn tài chính ưu đãi là do năng lực quản trị tài chính của doanh nghiệp còn yếu, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa minh bạch, các phương án kinh doanh chưa đảm bảo tính khả thi và đặc biệt là thiếu thông tin từ các nguồn tài chính.

Cũng tại tọa đàm,Quỹ PT DNNVV phối hợp với đại diện BIDV và dự án LinkSME đã tư vấn chi tiết cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự tọa đàm về hoạt động cho vay gián tiếp thông qua các ngân hàng thương mại của Quỹ và các hoạt động tăng cường năng lực cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ cũng như các Ngân hàng thương mại, từ đó giúp doanh nghiệp chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh./.

SMEDF

    Tổng số lượt xem: 1122
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •