Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 12/11/2021-10:31:00 AM

QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng năm 2021, Thông báo số 115/TB-QDNNVV ngày 21/6/2021 và Thông báo số 232/TB-QDNNVV ngày 29/10/2021, ngày 09/11/2021, Quỹ đã tổ chức phỏng vấn các ứng viên đủ điều kiện tham gia.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ và chấm điểm phỏng vấn, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo các ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng của Quỹ (danh sách kèm theo).

SMEDF


File đính kèm:
Thong_bao_ket_qua_tuyen_dung.pdf
    Tổng số lượt xem: 1297
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •