Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 09/08/2018-14:35:00 PM

Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” diễn ra chiều 7/8 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, bà Hoàng Thị Hồng – Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi làm thế nào để hỗ trợ DNNVV nhiều hơn trong thời gian tới, ở góc độ quỹ hỗ trợ, Giám đốc Hoàng Thị Hồng nhận định:“Việc hỗ trợ dựa trên chu trình hoạt động của doanh nghiệp khiến cho hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp được thiết thực hơn”. Theo đó, chu trình phát triển của doanh nghiệp trải qua 5 giai đoạn: bắt đầu khởi nghiệp, tăng tốc, phát triển bền vững, cơ cấu lại, và sau đó là phá sản hoặc bắt đầu chu trình mới.

Bên cạnh đó, nguồn vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng của Quỹ được cấp từ ngân sách sẽ là vốn mồi của Nhà nước cho việc huy động các nguồn tài chính tư nhân tham gia hỗ trợ DNNVV. Hiện nay, hầu hết các Ngân hàng thương mại đều rất quan tâm đến việc hợp tác với của Quỹ để thu hút đối tượng khách hàng DNNVV.

Ngoài ra, Giám đốc Hoàng Thị Hồng cũng thông tin, trọng tâm của dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV trong thời gian tới sẽ bám sát các quy định tại Điều 20 của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Quỹ sẽ thực hiện các chức năng: i) Cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (Start-up), DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; ii) Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, uỷ thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV... Việc tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức trong nước và nước ngoài để thực hiện việc hỗ trợ tăng cường năng lực, kết nối kinh doanh, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin ... cho các DNNVV.

Đồng thời, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, Quỹ đang nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ phục vụ cho hoạt động hỗ trợ DNNVV như: ứng dụng phần mềm App trên thiết bị di động để doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu thông tin của Quỹ, và triển khai việc tiếp nhận hồ sơ DNNVV qua kênh online. Ngoài ra, Quỹ cũng đang phối hợp với một số tổ chức nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá tín nhiệm cho DNNVV giúp doanh nghiệp tự khám “sức khoẻ” khi nộp hồ sơ đề nghị Quỹ hỗ trợ.

    Tổng số lượt xem: 3746
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •