Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tìm hiểu thêm?
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo.
Tìm hiểu thêm?
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến và bảo quản nông, lâm và thủy sản.
Tìm hiểu thêm?
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho ngành điện tử và cơ khí.
Tìm hiểu thêm?
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.
Tìm hiểu thêm?
Trang thông tin điện tử Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)
Bản quyền thuộc về Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, Số 8B, Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 04 37957855- 04 37957897; Fax: 04 37512222; Email: smedf1@mpi.gov.vn; Website: http://smedf.gov.vn