Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 04/07/2016-17:50:00 PM

Hội thảo tư vấn, hướng dẫn DNNVV tiếp cận nguồn vốn của Quỹ PTDNNVV

Về việc tham dự Hội thảo tư vấn, hướng dẫn DNNVV tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với mục đích hỗ trợ tài chính đối với DNNVV theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, năm 2016, Quỹ Phát triển DNNVV sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính cho DNNVV có mục đích vay vốn để đầu tư cơ bản, với lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm, tổng hạn mức của các chương trình là 560 tỷ. Chi tiết các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 của Quỹ được đăng tải tại website: http://smedf.gov.vn

Để tư vấn, hướng dẫn DNNVV tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Phát triển DNNVV, Quỹ Phát triển DNNVV và các Ngân hàng nhận ủy thác dự kiến tổ chức 3 hội thảo tại 3 miền Bắc, Trung và Nam từ ngày 25/07/2016 đến ngày 31/08/2016. Doanh nghiệp tham gia hội thảo sẽ được Quỹ Phát triển DNNVV và Ngân hàng nhận ủy thác tư vấn lập hồ sơ xin vay vốn ưu đãi từ Quỹ.

Để đăng ký tham gia hội thảo, DNNVV vui lòng điền đơn đăng ký tại link sau: http://goo.gl/forms/GNfeNpz50lkrsf3k1, thời gian đăng ký trước ngày 22/7/2016.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến hội thảo của Quỹ Phát triển DNNVV, xin vui lòng liên hệ:

Bà Hoàng Thị Thu Thủy

Chuyên viên phòng Kế hoạch và Chính sách, Quỹ Phát triển DNNVV.

Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, số 8b, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37957897 (số máy lẻ 221) – Mobile: 0123.2106302

Email: thuyhtt@mpi.gov.vn

    Tổng số lượt xem: 3519
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •