Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 09/08/2018-14:14:00 PM

Xây dựng Nghị định cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 7.8.2018,Phó Thủ tướng Vương Đình Huệchủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành góp ý xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định nhằm triển khai thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (tại Điều 20). Cụ thể, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ lập. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo Nghị định bám sát các quy định tại Điều 20 nói trên, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Quỹ này thực hiện các chức năng: i) Cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo (Start-up), DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; ii) Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, uỷ thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.

Đồng thời, Phó Thủ tưởng biểu dương Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rất tích cực phối hợp với các Bộ ngành để xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện các chức năng nêu trên là mới và khó tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đồng tình với góp ý của các bộ quy định Quỹ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng nhất trí Quỹ áp dụng phương thức cho vay, tài trợ trực tiếp chứ không uỷ thác cho vay DNNVV thông qua các ngân hàng thương mại; Vốn điều lệ do Ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ tối thiểu là 2.000 tỷ đồng và có thể tăng thêm tùy theo hoạt động của Quỹ.

Trước băn khoăn của các bộ, ngành về việc làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm ra quyết định cho vay trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo có nhiều rủi ro, mất vốn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục xây dựng quy định chặt chẽ về đối tượng cho vay, thủ tục, trình tự, thẩm quyền của Hội đồng xét duyệt của Quỹ để tăng cường minh bạch, giảm thiểu rủi ro khi cho vay, tài trợ. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan chủ quản mời các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học am hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia Hội đồng xét duyệt của Quỹ, bảo đảm tính hiệu quả, chuyên nghiệp trong thẩm định, ra quyết định cho vay, tài trợ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ cho ý kiến ban hành vào cuối Quý III/2018. Theo dự thảo Nghị định, điều kiện cho vay là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có phương án sản xuất kinh doanh hiệu

quả; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; có khả năng hoàn trả vốn vay và đáp ứng được các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. Lãi suất cho vay của Quỹ không vượt quá 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại, trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại có trên 50% vốn sở hữu nhà nước. Lãi suất cho vay được chia thành các mức khác nhau, được xác định theo thời hạn cho vay, lĩnh vực hoạt động hoặc xếp hạng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp (nếu có).

    Tổng số lượt xem: 2860
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •