Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 21/04/2016-11:27:00 AM

Lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 22/04/2016, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tham dự Lễ ra mắt có Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, các ngân hàng nhận ủy thác, các tổ chức trong nước và quốc tế hợp tác cùng Quỹ trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ quan thông tấn báo chí cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là Tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV.

Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước.

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức chuyên thực hiện chức năng hỗ trợ đối với các DNNVV có nhu cầu vể vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các hoạt động hợp tác Quốc tế về hỗ trợ DNNVV.

Mục đích hoạt động của Quỹ là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng hỗ trợ DNNVV đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Đối tượng của Quỹ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Từ năm 2016, Quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay đối tượng hỗ trợ của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi là 5.5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7% đối với khoản vay trung và dài hạn. Đồng thời, Quỹ cũng phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động và chương trình hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành của các doanh nghiệp, Quỹ Phát triển DNNVV đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng, tăng cường tính cạnh tranh, củng cố vị thế trên thương trường; thông qua đó tạo tiền đề cho nền kinh tế đất nước tăng trưởng ổn định.

Tại buổi lễ ra mắt, Quỹ đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác cùng các Ngân hàng thương mại nhận ủy thác năm 2016.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Oanh

Chuyên viên phòng Kế hoạch và Chính sách, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, 8b Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/Fax: 0437957897 – Mobile: 0974 089 123

Mail: oanhpt@mpi.gov.vn

    Tổng số lượt xem: 6267
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •