Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 05/07/2019-16:18:00 PM

Bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV

Chiều ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ 1/7/2019, Quỹ sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH Một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Lễ ra mắt và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và Hội đồng Thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ra mắt Chủ tịch và Hội đồng Thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để thực hiện Nghị định 39 và kiện toàn bộ máy của Quỹ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm cho các nhân sự Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên quỹ.

Theo đó, bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Phan Thanh Hà, Phó giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng trao Quyết định bổ nhiệm cho Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Quỹ

Tại Lễ ra mắt Hội đồng thành viên và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng thành viên, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chia sẻ, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những mô hình rất đặc thù của cả nước cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là quỹ công lập nhưng ngoài ngân sách, và là quỹ thứ 2 Chính phủ cho phép thành lập theo mô hình mới.

"Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là 1 đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa là công cụ của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực thi Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù, và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ, do vậy, rất nhiều dư địa để quỹ hoạt động và phát triển", Thứ trưởng phát biểu.

Nhắn nhủ tới các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho rằng, thời gian tới, Quỹ cần hướng tới việc cho vay trực tiếp, không qua ủy thác, rút gọn quy trình, thủ tục, tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần phải gánh vác nhiệm vụ mới, phức tạp là cho vay, tài trợ đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành. Đây là thách thức, nhưng cũng là công việc Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất kỳ vọng.

    Tổng số lượt xem: 1789
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •