Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 15/03/2017-16:42:00 PM

Tra cứu hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam

Dưới đây là Quyết định sô 10/2017/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam.

File đính kèm:
QD_10-2007_Hệ_thống_mã_ngành_kinh_tế.pdf
    Tổng số lượt xem: 4703
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •