Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 18/02/2020-18:50:00 PM

Công khai tài chính năm 2019

Căn cứ Khoản 4 Điều 53 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP: "Quỹ thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ".

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện công khai tài chính năm 2019 (file đính kèm).


File đính kèm:
bctc_2019.rar
    Tổng số lượt xem: 1536
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •