Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 27/01/2016-13:45:00 PM

Quyết định số 03/QĐ-QDNNVV ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy chế Ủy thác cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Về việc ban hành Quy chế Ủy thác cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số ký hiệu 03/QĐ-QDNNVV
Ngày ban hành 27/01/2016
Người ký Thứ trưởng,Chủ tịch Hội đồng quản lý Đặng Huy Đồng
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế Ủy thác cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại Quyết định


File đính kèm:
Quy_chế_ủy_thác_cho_vay_của_Quỹ.pdf
    Tổng số lượt xem: 5341
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •