Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 21/02/2019-14:24:00 PM

Công khai tài chính năm 2018

Căn cứ Khoản 4 Điều 53 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP: "Quỹ thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ".

Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện công khai tài chính năm 2018 (file đính kèm).


File đính kèm:
bctc_2018.rar
    Tổng số lượt xem: 2050
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •