Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV PHỐI HỢP VỚI SỞ KH VÀ ĐT QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO “NÂNG CAO GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP – CƠ HỘI TIẾP CẬN QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV” (04/12/2020-14:31:00 PM) Sáng ngày 4/12/2020 tại Quảng Nam, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ PT DNNVV) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH & ĐT) Quảng Nam tổ chức hội thảo “Nâng cao giải pháp thúc đẩy nguồn vốn cho doanh nghiệp – Cơ hội tiếp cận Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
 
GIẢM MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (25/06/2020-00:41:00 AM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố mức lãi suất cho vay mới
 
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 2020 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (23/06/2020-10:41:00 AM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với SHB và Bắc Á (12/02/2020-11:02:00 AM) Ngày 11/02/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Bắc Á.
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với MBBank (11/02/2020-09:48:00 AM) Chiều 10/2, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp.
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2019 (26/12/2019-11:39:00 AM) Sáng ngày 23/12/2019 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tham dự Hội nghị Thủ tướng với các đại diện của cộng đồng hơn 700.000 doanh nghiệp diễn ra với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”.
 
Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh (25/12/2019-16:07:00 PM) Ngày 20/12/2019, đã diễn ra lễ trao cuốn “Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI)
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với BIDV (07/12/2019-20:06:00 PM) Sáng ngày 6/12/2019 tại Hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
 
Trang Tiếp > Cuối >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •