Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh (29/03/2022-16:07:00 PM) Ngày 20/12/2019, đã diễn ra lễ trao cuốn “Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI)
 
Trang Tiếp > Cuối >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •