Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với BIDV (07/12/2019-20:06:00 PM) Sáng ngày 6/12/2019 tại Hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
 
BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY GIÁN TIẾP CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (30/10/2019-08:50:00 AM) Căn cứ quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về Tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV về việc ban hành Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế này quy định và hướng dẫn chi tiết việc Quỹ thực hiện hoạt động cho vay gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn triển khai các dự án, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 39//2019/NĐ-CP.
 
Bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV (05/07/2019-16:18:00 PM) Chiều ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Hoạt động hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ PTDNNVV sau 01 năm chính thức hoạt động (16/05/2017-12:22:00 PM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Vốn điều lệ của Quỹ là 2000 tỷ đồng được cấp từ Ngân sách nhà nước.
 
Lễ ký kết thỏa thuận khung giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (09/05/2017-08:37:00 AM) Ngày 05/5/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận khung giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về ủy thác cho vay nhằm mở thêm kênh tiếp cận mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đối với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ.
 
Trang Tiếp > Cuối >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •