Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Quỹ Phát triển DNNVV phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ DNNVV (VCCI), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Dự án USAID LinkSME tổ chức Tọa đàm trực tuyến 30/9/2021 (30/09/2021-15:33:00 PM) Với mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 2,16%/năm, trung và dài hạn là 4%/năm- được giữ cố định trong suốt thời gian vay, thậm chí có thể giảm thêm, Quỹ Phát triển DNNVV - SMEDF là một trong những kênh hỗ trợ vốn hiệu quả cho các DNNVV trong giai đoạn hậu COVID-19.
 
Quỹ Phát triển DNNVV phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Dự án USAID LinkSME tổ chức Tọa đàm trực tuyến hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi (22/09/2021-17:37:00 PM) Sáng 22/9/2021, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSME), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Dự án USAID LinkSME tổ chức Tọa đàm “Nguồn tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi trong bối cảnh COVID-19”
 
Toạ đàm Nguồn tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi trong bối cảnh COVID-19 (31/08/2021-22:29:00 PM) Ngày 31/8/2021, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Dự án USAID LinkSME tổ chức Tọa đàm “Nguồn tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi trong bối cảnh COVID-19” nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm các nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.
 
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 2021 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (22/06/2021-14:56:00 PM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021
 
Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (20/04/2021-14:08:00 PM) Trong 02 tuần vừa qua Quỹ PTDNNVV đã họp với các ngân hàng để đánh giá việc triển khai thực hiện cho vay gián tiếp trong năm 2020 và ký cam kết chỉ tiêu giải ngân năm 2021 cho vay đối với các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ
 
Trang Tiếp > Cuối >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •