Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV (05/07/2019-16:18:00 PM) Chiều ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Hoạt động hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ PTDNNVV sau 01 năm chính thức hoạt động (16/05/2017-12:22:00 PM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Vốn điều lệ của Quỹ là 2000 tỷ đồng được cấp từ Ngân sách nhà nước.
 
Lễ ký kết thỏa thuận khung giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (09/05/2017-08:37:00 AM) Ngày 05/5/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận khung giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về ủy thác cho vay nhằm mở thêm kênh tiếp cận mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đối với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ.
 
Hội thảo “Khởi động các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 (03/08/2016-08:32:00 AM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội thảo “Khởi động các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016” tại Hải Phòng ngày 29 tháng 07 năm 2016
 
Hội thảo tư vấn, hướng dẫn DNNVV tiếp cận nguồn vốn của Quỹ PTDNNVV (04/07/2016-17:50:00 PM) Về việc tham dự Hội thảo tư vấn, hướng dẫn DNNVV tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (22/06/2016-16:03:00 PM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 đối với DNNVV
 
Trang Tiếp > Cuối >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •