Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
GIẢM MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (25/06/2020-00:41:00 AM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố mức lãi suất cho vay mới
 
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 2020 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (23/06/2020-10:41:00 AM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với SHB và Bắc Á (12/02/2020-11:02:00 AM) Ngày 11/02/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Bắc Á.
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với MBBank (11/02/2020-09:48:00 AM) Chiều 10/2, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp.
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2019 (26/12/2019-11:39:00 AM) Sáng ngày 23/12/2019 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tham dự Hội nghị Thủ tướng với các đại diện của cộng đồng hơn 700.000 doanh nghiệp diễn ra với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”.
 
Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh (25/12/2019-16:07:00 PM) Ngày 20/12/2019, đã diễn ra lễ trao cuốn “Sổ tay hướng dẫn DNNVV tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI)
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với BIDV (07/12/2019-20:06:00 PM) Sáng ngày 6/12/2019 tại Hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
 
BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY GIÁN TIẾP CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (30/10/2019-08:50:00 AM) Căn cứ quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về Tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV về việc ban hành Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế này quy định và hướng dẫn chi tiết việc Quỹ thực hiện hoạt động cho vay gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn triển khai các dự án, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 39//2019/NĐ-CP.
 
Trang Tiếp > Cuối >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •