Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Toạ đàm Nguồn tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi trong bối cảnh COVID-19 (31/08/2021-22:29:00 PM) Ngày 31/8/2021, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Dự án USAID LinkSME tổ chức Tọa đàm “Nguồn tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi trong bối cảnh COVID-19” nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm các nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.
 
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 2021 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (22/06/2021-14:56:00 PM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021
 
Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (20/04/2021-14:08:00 PM) Trong 02 tuần vừa qua Quỹ PTDNNVV đã họp với các ngân hàng để đánh giá việc triển khai thực hiện cho vay gián tiếp trong năm 2020 và ký cam kết chỉ tiêu giải ngân năm 2021 cho vay đối với các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ
 
QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV PHỐI HỢP VỚI SỞ KH VÀ ĐT QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO “NÂNG CAO GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP – CƠ HỘI TIẾP CẬN QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV” (04/12/2020-14:31:00 PM) Sáng ngày 4/12/2020 tại Quảng Nam, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ PT DNNVV) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH & ĐT) Quảng Nam tổ chức hội thảo “Nâng cao giải pháp thúc đẩy nguồn vốn cho doanh nghiệp – Cơ hội tiếp cận Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
 
GIẢM MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (25/06/2020-00:41:00 AM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố mức lãi suất cho vay mới
 
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 2020 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (23/06/2020-10:41:00 AM) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020
 
Trang Tiếp > Cuối >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •