Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 05/10/2017-13:42:00 PM

Các Ngân hàng nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV)

2. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ( Vietcombank)

3. Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank)

4. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VP Bank)

    Tổng số lượt xem: 3062
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •