Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 24/03/2016-00:32:00 AM

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Johnan Shinkin - Nhật Bản

Ngày 14/3/2016, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng Johnan Shinkin (JSB) - Nhật Bản với mong muốn góp phần vào sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cũng như việc liên kết hợp tác giữa DNNVV của Việt Nam và Nhật Bản. Tham dự Lễ ký kết có ông Morita Masao, Chủ tịch JSB, bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc SMEDF cùng các cán bộ của hai bên

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Hoàng Thị Hồng cho biết, SMEDF là tổ chức tài chính Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu hoạt động là hỗ trợ cho các DNNVV nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Với yêu cầu về hỗ trợ tài chính cho DNNVV, việc mở rộng hợp tác, kết nối xuyên biên giới giữa các tổ chức tài chính đã trở thành xu hướng mang tính toàn cầu. Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác, SMEDF và JSB sẽ cùng phối hợp thực hiện các hoạt động như trao đổi thông tin và tư vấn bởi JSB tới SMEDF về tài chính cho DNNVV, trao đổi cán bộ và tổ chức các sự kiện kết nối kinh doanh và hội thảo về hỗ trợ tài chính.

Đồng thời, SMEDF và JSB cũng khẳng định cam kết cùng hướng đến một mục tiêu hỗ trợ hiệu quả, kịp thời tới DNNVV. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa JSB và SMEDF với mong muốn góp phần vào sự phát triển DNNVV cũng như việc liên kết hợp tác giữa DNNVV của Việt Nam và Nhật Bản, mang tới các giải pháp cụ thể để hai bên thực hiện trong chiến lược hỗ trợ DNNVV.

Đây là sự kiện quan trọng trong những nội dung hợp tác quốc tế được triển khai trong năm 2016 nhằm tăng cường năng lực cho Quỹ và huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ cho DNNVV./.


Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4302
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •