Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 06/10/2017-09:27:00 AM

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo

Với mục tiêu khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV, theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo”

- Hạn mức chương trình: 100 tỷ

Sau mỗi lần giải ngân, tổng hạn mức chương rình sẽ được giảm tương ứng

- Thời gian ân hạn trả gốc: Tối đa 24 tháng

- Mức cho vay tối đa: 10 tỷ

- Đối tượng hỗ trợ: DNNVV đáp ứng được các tiêu chí sau:

a. Tiêu chí bắt buộc tại mục 3 Sổ tay này.

b. Các tiêu chí về đổi mới sáng tạo sau đây:

- Được hỗ trợ, tài trợ, đầu tư từ bất kỳ quỹ , chương trình, dự án nào của Chính phủ việt Nam hoặc Chính phủ nước ngoài có mục tiêu hõ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; hoặc

- Được hỗ trợ, tài trợ, đầu tư từ bất kỳ cơ sở vườn ươm tạo thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Nhà đầu tư thiên thần; hoặc

- Được giải trong bất kỳ cuộc thi khởi nghiệp nào được tổ chức bởi các cơ quan Chính phủ, các tổ chức đại diện doanh nghiệp cấp quốc gia; hoặc

- Được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp được Nhà nước giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; hoăc

- Có giải pháp kỹ thuật được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong lĩnh vực liên quan đến các ngành kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc

- Được nhận chuyển giao công nghệ trong nước và từ nước ngoài thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao do Thủ tướng/ Chính phủ ban hành và có chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ.


File đính kèm:
2._So_tay_Le_ra_mat_Quy_SMEDF_12cmWx18cmH_(_chỉnh_sửa_tháng_11_mới_nhất).pdf
    Tổng số lượt xem: 2332
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •