Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 02/08/2021-21:40:00 PM

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Sacombank bắt đầu triển khai chương trình cho vay gián tiếp với Quỹ Phát triển DNNVV từ 02/8/2021 tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc.

Hoạt động cho vay gián tiếp của SMEDF dành cho đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Điều 23 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Các doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi với lãi suất cho vay ngắn hạn là 2,16%/năm, trung và dài hạn là 4,0%/năm.Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhưng tối đa không quá 07 năm.Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ Phát triển DNNVV đã ký hợp đồng khung hoạt động cho vay gián tiếp với 6 ngân hàng trên toàn quốc: BIDV, SHB, Bắc Á Bank, MB, HD Bank và Sacombank./.

SMEDF

    Tổng số lượt xem: 1256
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •