Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 14/01/2021-17:09:00 PM

QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV (SMEDF) PHỐI HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HIỆP QUỐC (UNDP) TỔ CHỨC “HỘI THẢO THAM VẤN VỀ MÔ HÌNH CHO VAY TRỰC TIẾP CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV”

Sáng ngày 14/1/2021 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức “Hội thảo tham vấn về mô hình cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông và Trưởng đại diện thường thú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện UNDP, đại diện các Ban, Bộ ngành, đại diện các Quỹ tài chính nhà nước, tổ chức quốc tế, đại diện chi nhánh các ngân hàng thương mại, các chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện Lãnh đạo Quỹ PT DNNVV, đại diện Lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, nhấn mạnh vai trò quan trọng của DNNVV đối với nền kinh tế cũng như những đóng góp đáng kể của lực lượng này trong các vấn đề phát triển của Việt Nam.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú UNDP Việt Nam, nhấn mạnh tiềm năng to lớn của nhóm DNNVV trong tiến trình hội nhập quốc tế theo hướng phát triển bền vững, là chủ thể của các phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự hòa nhập của nền kinh tế, tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiện nay, song song với chức năng cho vay gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại, Quỹ Phát triển DNNVV đang bắt đầu xây dựng khung pháp lý đối với hoạt động cho vay trực tiếp. Mô hình cho vay hướng tới việc quỹ tự đánh giá và ra quyết định cho vay với mức lãi suất ưu đãi, thực hiện Nghị quyết 84 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe các ý kiến của các chuyên gia tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế, đại diện của các Quỹ tài chính nhà nước chia sẻ về kinh nghiệm mô hình cho vay quốc tế và mô hình cho vay của Quỹ Bảo vệ Môi trường – Bộ Tài nguyên môi trường, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ngoài ra, đại diện ngân hàng thương mại Công thương Việt Nam (Vietinbank) cũng chia sẻ kinh nghiệm cho vay trực tiếp, cách thức thẩm định, đánh giá tài sản đảm bảo và xử lý rủi ro của ngân hàng nói chung và của Vietinbank nói riêng.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự được nghe chia sẻ của đại diện các Hiệp hội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vay vốn từ Quỹ Phát triển DNNVV về những vướng mắc, khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay; đối thoại giữa đại diện các Ban, Bộ ngành, các chuyên gia với ngân hàng và các tổ chức liên quan cũng như một số kiến nghị về việc hoàn thiện khung pháp lý để xây dựng quy chế cho vay trực tiếp của Quỹ hướng tới mục tiêu hỗ trợ tài chính tối đa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng của Chính phủ./.

SMEDF

    Tổng số lượt xem: 884
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •