Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 18/09/2020-14:49:00 PM

Hưởng ứng chương trình Hiến máu - Những giọt máu hồng 2020 ngày 17/09/2020


Chủ tịch HĐTV Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bà Hoàng Thị Hồng đã đến và trực tiếp tham gia hiến máu

Lãnh đạo và cán bộ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hoạt động hiến máu hưởng ứng chương trình Hiến máu - Những giọt máu hồng 2020 ngày 17/09/2020 do Công đoàn- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.

    Tổng số lượt xem: 544
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •