Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 25/06/2020-00:41:00 AM

GIẢM MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố mức lãi suất cho vay mới

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ngày 25/06/2020, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐTV về việc công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 2,16%/năm, lãi suất cho vay trung hạn là 4,0%/năm và lãi suất 4,0%/năm cho vay dài hạn./.

SMEDF


File đính kèm:
04-QD-HDTV-25062020.pdf
    Tổng số lượt xem: 2669
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •