Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 12/02/2020-11:02:00 AM

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với SHB và Bắc Á

Ngày 11/02/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ, có chức năng cho vay, tài trợ, hỗ trợ tăng cường năng lực và tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đối tượng hỗ trợ là các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.Với số vốn điều lệ tối thiểu là 2 nghìn tỷ đồng, việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ cho biết, với vai trò là vốn mồi để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, cho đến nay, nhiều định chế tài chính, các quỹ đầu tư, các hệ thống ngân hàng thương mại cùng chung tay với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói chung cũng như Quỹ nói riêng, đóng góp vào việc hỗ trợ phát triển DNNVV, thúc đẩy kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai các hoạt động hỗ trợ của Quỹ thông qua hợp tác với một số ngân hàng thương mại là bước kịp thời nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các DNNVV cũng như thúc đẩy phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần tác động thay đổi rủi ro tín dụng: chuyển từ việc đề cao tiêu chí tài sản bảo đảm sang việc chú trọng đánh giá năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Lễ ký kết giữa SMEDF và SHB.


Tính đến nay, Quỹ đã chấp thuận ủy thác cho ngân hàng để giải ngân cho DNNVV số tiền là 149,8 tỷ đồng. Nhờ vào dòng vốn giải ngân từ Quỹ, nhiều dự án, phương án sản xuất kinh doanh của DNNVV được cấp vốn, góp phần không nhỏ cho việc thúc đẩy hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Với các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ thực hiện, nhiều doanh nghiệp đã có bứt phá khi cải thiện được mô hình quản trị cũng như xây dựng được các chiến lược phát triển thị trường một cách rõ rệt.

Ngày 18/11/2019, Quỹ Phát triển DNNVV đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐTV về việc ban hành lãi suất cho vay của Quỹ. Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung hạn là 6,0%/năm và lãi suất 6,0%/năm cho dự án vay dài hạn. Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ, thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm. DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và được miễn phí trả nợ trước hạn với phương thức trả nợ đa dạng, phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của DNNVV. Đồng tiền cho vay, trả nợ là đồng Việt Nam.

Để được vay vốn, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật. Lãi suất cho vay trực tiếp của Quỹ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.

Lễ ký kết giữa SMEDF và Bắc Á Bank.


Bên cạnh hoạt động cho vay, Quỹ thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực để DNNVV có cơ hội phát triển hơn so với tiềm lực hiện tại, bao gồm tổ chức hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu. Hướng tới hỗ trợ theo trọng tâm, trọng điểm, với nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp, Quỹ tập trung hỗ trợ các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Đối với các nguồn vốn tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Quỹ sẽ hỗ trợ các DNNVV đáp ứng các điều kiện của nhà tài trợ và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, đại diện các ngân hàng thương mại tin tưởng rằng, với mục tiêu hoạt động của Quỹ, trong thời gian tới Quỹ sẽ đa dạng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ, tài chính, kênh hỗ trợ ưu đãi, mở thêm cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có thể triển khai một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, khẳng định sẵn sàng tham gia cũng như cam kết thực hiện tốt nhất những hoạt động hỗ trợ cho các DNNVV trong tương lai.

Đến nay, Quỹ đã hợp tác với 05 Ngân hàng thương mại uy tín (BIDV, MBBank, SHB, HDBank và Bắc Á Bank) có mạng lưới giao dịch trên toàn quốc. Đây là những ngân hàng thương mại có kinh nghiệm, đạt nhiều giải thưởng trong hoạt động hỗ trợ tài chính đối với DNNVV do các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng. DNNVV có thể dễ dàng tiếp cận vốn vay của Quỹ tại các điểm giao dịch ngân hàng và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng một cách thuận lợi và đạt hiệu quả tối ưu nhất./.

    Tổng số lượt xem: 2924
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •