Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 11/02/2020-09:48:00 AM

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với MBBank

Chiều 10/2, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp.

Hoạt động cho vay gián tiếp của SMEDF dành cho đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Điều 23 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Các doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi với lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, trung và dài hạn là 6,0%/năm.Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhưng tối đa không quá 07 năm.Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc SMEDF Phan Thanh Hà cho biết, hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, chiếm 98% trong tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp lớn cho GDP và tạo ra hơn 50% việc làm cho xã hội.

Mục đích hoạt động của Quỹ là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; …

Điều này nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng, tăng cường tính cạnh tranh, củng cố vị thế trên thương trường. Thông qua đó, tạo tiền đề cho nền kinh tế đất nước tăng trưởng ổn định.

Ông Đinh Như Tuynh, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, MB cho biết, hiện nay MB đang phục vụ 125.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động tại Việt Nam với dư nợ khoảng 100.000 tỷ đồng.

MB kỳ vọng với số lượng doanh nghiệp này và định hướng tập trung của Hội đồng quản trị MB sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cho vay và các hoạt động khác. Công nghệ số sẽ là một trong các nền tảng tiên phong để MB tập trung vào các doanh nghiệp.

“ Sự kết hợp với SMEDF sẽ giúp MB có động lực và sức mạnh hơn để hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn thiếu, kinh nghiệm còn yếu. Bên cạnh đó, MB còn tập trung vào các mảng khác như: truyền thông, marketing, quan hệ khách hàng hướng tới cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ.”, ông Đinh Như Tuynh cho biết.

    Tổng số lượt xem: 2083
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •