Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Ngày 26/12/2019-11:39:00 AM

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2019

Sáng ngày 23/12/2019 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tham dự Hội nghị Thủ tướng với các đại diện của cộng đồng hơn 700.000 doanh nghiệp diễn ra với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”.

Hội nghị có sự tham gia của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức hiệp hội, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp từ mọi thành phần kinh tế.

Với quyết tâm đưa môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam vào tốp đầu của ASEAN, Hội nghị khẳng định cam kết Chính phủ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế đang ngày càng lớn mạnh.

Bên lề Hội nghị, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã rất vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu đến tham quan và động viên. Thủ tướng bày tỏ mong muốn hoạt động của Quỹ ngày càng mở rộng hơn nữa, giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi, hướng các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả.

Thông qua sự kiện quan trọng này, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa truyền thông phổ biến chương trình cho vay hỗ trợ mới của Quỹ theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ mới của Quỹ thông qua việc ban hành Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ trong đó đưa ra đối tượng hỗ trợ của Quỹ là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm, thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

Theo đó, Quỹ công bố mức lãi suất cho vay ưu đãi mới như sau: mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm.

Tại Hội nghị, Quỹ cũng đã tiếp cận, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cũng như các khó khăn, vướng mắc của gần 300 đại diện các doanh nghiệp nhằm hướng tới mục đích hỗ trợ tài chính tối đa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng của Chính phủ./.

    Tổng số lượt xem: 1451
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •